Bölgelerimiz
Bölgelerimiz
Kategoriler
  • 2012 yılında Arakan'da başlayan ve binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan etnik çatışmalar, tarihin en büyük insani krizlerinden birine dönüşmüştür. Bu trajedinin ardından Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlar, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştır. Broksan Grup olarak, bu mültecilere yönelik yardım faaliyetlerimizi, insanlık adına bir sorumluluk olarak görüyoruz.
  • Broksan Grup olarak, küresel yardım faaliyetlerimizin bir parçası olarak Gazze'ye dikkatimizi çeviriyoruz. Gazze, Afrika ve Suriye'nin ardından yardım gereksinimi hissedilen önemli bir bölge olarak öne çıkıyor. Savaşın pençesindeki bu topraklarda, insanlar temel yaşam ihtiyaçlarına erişimde büyük zorluklar yaşamaktadır.
  • Yıllardır süren iç savaş, Suriye'den milyonlarca insanın evlerini terk etmelerine ve komşu ülkelerden sığınma aramalarına neden olmuştur. Ürdün, bu göç dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Broksan Grup olarak, Ürdün'e sığınan Suriyeli mültecilere yönelik yardım faaliyetlerimiz, bu bireylerin karşılaştıkları zorlu yaşam koşullarına ışık tutmak ve onlara destek sağlamak amacını taşımaktadır.
  • Uzun yıllardır devam eden çatışmaların gölgesinde, Filistin'den Lübnan'a önemli bir mülteci akını yaşanmıştır. Bu göç hareketi, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirmiştir. Broksan Grup olarak, bu mültecilerin karşılaştığı zorluklara duyarlı bir yaklaşım sergilemekte ve onlara yönelik kapsamlı yardım programları yürütmekteyiz.
  • Broksan Grup olarak, Suriye'de yaşanan uzun süreli iç savaşın yol açtığı insani krize duyarlı bir yaklaşım sergilemekteyiz. Türkiye'nin komşusu olan bu ülke, yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle büyük acılar ve zorluklar yaşamaktadır. Savaş, sayısız insanın hayatını kaybetmesine ve daha fazlasının evsiz kalmasına neden olmuştur, bu da insanların günlük yaşamlarında ciddi sıkıntılara yol açmaktadır.
  • Broksan Grup, insani yardımın sınırlarını genişleterek, sadece Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine değil, aynı zamanda Asya kıtasındaki yardıma muhtaç insanlara da ulaşmayı hedefliyor.
  • Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma, Türkiye'nin kültürel yapısının temel taşlarından biridir. Bu değerleri benimseyen Broksan Grup, yardım ve bağış organizasyonları ile toplumun farklı kesimlerine umut oluyor.
  • Uganda, Afrika kıtasının kalbinde yer alırken, çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu bağlamda, Broksan Grup'un Uganda'da yürüttüğü yardım ve bağış faaliyetleri, bölge halkına önemli destek sağlamaktadır. Bu makalede, Uganda'daki sosyal sorumluluk projeleri ve bu projelerin toplum üzerindeki etkileri incelenmektedir.
  • Afrika Çad kıtası, tarihsel ve coğrafi koşulların birleşimiyle, çok yönlü zorluklara ve derin ihtiyaçlara sahip bir bölge olarak öne çıkmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek adına, Broksan Grup, Afrika Çad’da geniş kapsamlı yardım ve bağış organizasyonları ile örnek bir sosyal sorumluluk sergilemektedir. Bu makalede, grubun bu önemli coğrafyada yürüttüğü insani yardım çalışmaları ve bu çabaların bölge halkı üzerindeki etkileri ele alınacaktır.
  • Broksan Grup, kurulduğu günden itibaren dünya genelindeki mazlum, yoksul ve aç insanlara yardım eli uzatan bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir. Arakan bölgesi, bu yardım faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. Myanmar'a bağlı Arakan eyaleti, Budist çoğunluklu Myanmar hükümetinin Müslüman halka yönelik zulmü sebebiyle sürekli bir kriz alanı haline gelmiştir.