Çalışmalarımız
Faaliyetlerimiz
Kategoriler
  • Afrika gelir dağılımı bakımından oldukça dengesizdir. Günlük gelir 2 doların altındadır. Çiftçilik Afrika’nın kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. Afrika’da yaşanan fakirliğin ve açlığın önlenmesi ve halkın kalkınması için tarımsal projeler hayati önem taşımaktadır. Afrika ülkelerinin birçoğunda iklim şartları ve toprağın özelliklerine göre tarım projeleri geliştirmek mümkündür.
  • Broksan Grup olarak, Asya'nın en yoksul ve en çok ihtiyaç duyan ülkelerinden olan Bangladeş ve Sri Lanka'daki su sıkıntısına dikkat çekiyor ve bu bölgelerde yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba gösteriyoruz.
  • Broksan Grup olarak, Asya'nın en yoksul ve en çok ihtiyaç duyan ülkelerinden olan Bangladeş ve Sri Lanka'daki su sıkıntısına dikkat çekiyor ve bu bölgelerde yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba gösteriyoruz.
  • Vacip kurban, hayır kuruluşları tarafından düzenlenen önemli bir yardım faaliyetidir. Bu tür kurbanlar, özellikle kimsesizler, mazlumlar, mağdurlar veya öksüzler gibi toplumun yardıma muhtaç kesimlerine destek olmak isteyenler tarafından tercih edilebilir. Vacip kurban bağışında bulunmak isteyen bireylerin, belirlenen bağış veya hisse bedellerini ödemeleri gerekmektedir.
  • Allah'a şükür ve kulluk göstermenin çeşitli yolları arasında kurban kesimi de yer alır. Kurban, Kuruluşun faaliyetleri kapsamında önemli bir yer tutar. Broksan Grup, bağışlanan kurbanlıkları dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı kendine görev edinmiştir.
  • Kurban, İslam inancında Allah'a yakınlaşmayı sağlayan önemli ibadetlerden biridir. İnsanlar, tarih boyunca çeşitli sebeplerle kurban kesmişlerdir ve bu kurbanlar amaçlarına göre farklı isimler alır. Ruhuna kurban, geçmişten günümüze kesilen kurban türlerinden biri olarak önemli bir yer tutar. Bu kurban, özellikle vefat eden bir yakının ruhu için kesilen bir kurban türüdür ve manevi bir ifade biçimi olarak kabul edilir.
  • Adak Kurbanı, İslami inançta, bireyin Allah rızası için gönüllü olarak üstlendiği manevi bir yükümlülük ve ibadet biçimidir. Bu, kişinin Allah’a karşı içten bir niyet ve taahhüt gösterisi olarak kabul edilir. Adak, kişinin kendi iradesiyle, belirli bir ibadeti veya iyiliği yerine getirmeye söz vermesi anlamına gelir ve genellikle bir kurban kesimi şeklinde ifa edilir.
  • Sadaka, İslami inançta, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yoksul ve muhtaç kişilere yapılan yardım olarak tanımlanır. Bu yardım hem nakdi olarak hem de kurban kesimi şeklinde gerçekleştirilebilir. Sadaka olarak verilen kurbanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, onların protein ihtiyacının karşılanmasına ve beslenme kalitelerinin artırılmasına yardımcı olur. Bu tür yardımlar, özellikle yardım kuruluşları tarafından düzenlenen organizasyonlar aracılığıyla yapılır.